Ostali dokumenti

Ostali dokumenti

Dokument [Rezervacija] koristimo kada kupac želi rezervirati neku robu na neko vrijeme. Važno je da u trenutku [F7-Zapisa], roba koja je na dokumentu mora postojati na skladištu u dovoljnim količinama, ili najmanje onoliko koliko je na dokumentu. Ukoliko pokušate zapis, aplikacija će se javiti porukom o nemogućnosti zapisa i iz kojih razloga. Rezervirane količine se evidentiraju zasebno, tako da u svakom trenutku znamo koliko je stanje određene robe na skladištu i koliko te robe imamo rezervirano.

Dokument [Revers]koristimo kada kupcu dajemo neku robu na posudbu. Važno je da u trenutku [F7-Zapisa], roba koja je na dokumentu mora postojati na skladištu u dovoljnim količinama, ili najmanje onoliko koliko je na dokumentu. Ukoliko pokušate zapis, aplikacija će se javiti porukom o nemogućnosti zapisa i iz kojih razloga. Osiguran vam je pregled reversa za koji nije izvršen povrat robe, preko izbora Dokument [Revers bez povrata].

Dokument [Zapisnik o promjeni cijena] omogućava promjene cijena robe na skladištu. Pri tome možemo izabrati pojedinačno artikle, možemo izabrati grupu artikala prema određenoj kategoriji, ili više njih. Cijene možemo mijenjati u postotku ili iznosu, za pojedino skladište ili za sva skladišta…