Prilagođena instalacija

Jednostavna instalacija

Cjelokupna instalacija [228Mb] 

Ova instalacija uključuje .Net Framework 2.0 i SQL Server 2008 R2 Express (x86).
Nakon što preuzmete i pokrenete instalacijsku datoteku, ako se slažete s licencnim odredbama, prihvatite ih i odaberite “Instalacija”. Vrijeme potrebno za instalaciju ovisi o brzini računala, a u prosjeku se kreće od 30 do 45 minuta. Nakon što instalacija uspješno završi, aplikacija će biti spremna za rad.

Detalje i pojašnjenje instalacijskih koraka pročitajte ovdje: Jednostavna instalacija

Napredna instalacija

Ukoliko imate zahtjevne potrebe i želite prilagoditi instalacijske parametre, napravljena su još dva instalacijska paketa:

NappDb

Preuzimanje instalacije [41Mb] 

Ovaj paket sadrži instalacijske skripte  za postavljanje nove prazne nApp baze podataka na SQL server. Prije početka instalacije, čarobnjak za instalaciju pitati će vas ime servera, instancu i naziv baze podataka. Uz instalaciju početne baze podataka u Start izborniku dodati će se link na skriptu za kreiranje dodatnih baza podataka.

Detalje pročitajte na: NappDb

NappClient

Preuzimanje instalacije [24Mb] 

Ovaj instalacijski paket sadrži klijentski dio aplikacije. Prilikom instalacije možete definirati naziv poslužitelja i instance baze podataka kao i module aplikacije koje želite instalirati. Na prosječnom računalu instalacija traje do 5 minuta.

Detalje pročitajte na: NappClient