Kategorija: Plaće

Izbor obračuna plaće i šifarnici

Glavni izbornik plaća Upis, promjena podataka u šifarnicima Modul Šifarnik složen je po grupama podataka, a sadrži, zapravo, tablice u koje se upisuju referentni sadržaj. Tablica spol sadrži izbor M-muški, Ž-ženski. Tablica stručne spreme sadrži kratice stručnih sprema. Tablica Opći

Osobe (Zaposlenici)

Pretraživanje, upis novih i ažuriranje postojećih podataka zaposlenika Izborom modula Osobe program nas pozicionira na formu tražilice, izborom [F8-Traži] gdje možemo izabrati već upisane, ili pretraživati upisane po nekom kriteriju, mijenjati podatke za upisane osobe. Ako želimo upisati novog djelatnika

Obračun plaće

Obračun plaće Izborom Obračuna u gridu se prikažu svi obračuni koji su do sada napravljeni, ili oni koje ste izabrali upisavši datum kao kriterij (1). Želimo li raditi novi obračun moramo otvoriti formu koja će na omogućiti upis (izmjenu) kriterija

Top