Tranzitni računi

Dokument TRANZITNI RAČUN

media_1331545536665.png

Dokument [Tranzitni račun]je račun koji se ispostavlja za robu koja je samo u tranzitu, preko naše tvrtke. Ta roba ima drugačiji tretman, drugačije se kontira, pa je stoga izdvojena i kod fakturiranja. Važno je da roba koja je na tranzitnom računu može, ali i ne mora postojati na skladištu. Zapisom tranzitnog računa, isti samo evidentiramo.