Kategorija: Financijsko

Obračun amortizacije

Izbor obračuna amortizacije Izbor obračuna amortizacije boramo klikom na tražilici (1). Obračun amortizacije Izaberemo mjesec i godinu obračuna i kliknemo na [Obračunaj amortizaciju]. Novi obračun amortizacije je označen zelenom bojom. Može se mijenjati i ispravljati do momenta izbora [Generiraj knjiženje

Pregled postojećih i upis novih osnovnih sredstava

Pregled osnovnih sredstava Kao i u svim drugim modulima i modul OS-a nas pri izboru pozicionira na tražilicu. S tom razlikom što se u tablici prikažu osnovna sredstva zadnjeg obračun amortizacije sa pripadajućim vrijednostima obračuna (1), i sve promjene tekućeg

Izbornik / Šifrarnici Osnovnih sredstava

Gdje se nalazi modul OS unutar aplikacije Napp? Modul OS-a se nalazi unutar modula Financijsko, a sadrži tri podizbora. Amortizacijske grupe Amortizacijske grupe upisuju se u tabelu, a definiraju stopu amortizacije. Naziv amortizacijske grupe je vaš slobodan izbor. Nakon što

Blagajna putnih naloga

Za Blagajnu putnih naloga vrijedi sve sto kao i za Blagajne ostalih troškova. Što više, ne morate voditi posebno Blagajnu putnih naloga. Sav promet gotovinom možete voditi kroz istu Blagajnu, to ovisi o vašoj organizaciji posla. Detaljnije o blagajnama pod

Isplata/Ispis više označenih putnih naloga

Isplata/Ispis više označenih putnih naloga Ukoliko PN ne vodite u realnom vremenu, imate mogućnost kontinuiranog upisa PN za neki period. Kada ste završili upis PN, želite ih zapisati sve odjednom, to radite na način da ih označite (1) i izaberete

Pregled putnih naloga

Pregled putnih naloga Izborom [F8 – Traži] dobijemo gore prikazanu tablicu putnih naloga. Kao što se vidi prikazani su svi PN i njihovi statusi (1). (2) Datum akontacije, Datum obračuna i Datum isplate – Ova tri datuma također, na neki

Upis putnog naloga

Gdje se nalazi modul Putni nalozi? Slika prikazuje poziciju modula Putni nalozi unutar aplikacije Napp. Dakle, nalazi se unutar modula Financijskog knjigovodstva. Kao i kod drugih modula, nakon izbora, aplikacija vas pozicionira na Pregled putnih naloga. Možete izabrati: 1. [F6

Pretraživanje / ispisi iz Blagajni

Upis prometa blagajne započinjemo izborom kao što je prikazan na slici. Već smo prije rekli da izborom otvara. prvo tražilica – Pregled blagajni. Traženje Blagajni (1) Možemo upisat kriterij pretraživanja (koju Blagajnu želimo pogledati, ili koji period, ili po rednom

Upis prometa u Blagajnu

Kako upisivati promet u Blagajnu? Na Izabranom modulu Pregled blagajni izborom [F6-Novi] otvoriti će se prozor za upis prometa u Blagajnu. Upis prometa u blagajnu (1) Izaberemo Blagajnu u koju želimo raditi upis. (2) Aplikacija ponudi slijedeći nezapisani Datum, prikaže

Postavke blagajne

Gdje se nalazi modul Blagajne? Modul blagajne sa nalazi unutar izbornika za financijsko knjigovodstvo. Na samom početku izaberite Postavke blagajne. Otvaranje Blagajni (1) Otvorite blagajne koje imate. Dodijelite im pripadajuća početna stanja, izaberite mjesto troška, konto i vrstu financijskog dokumenta

Top