Kategorija: Organizacijska struktura

Organizacijska struktura

Organizacijska struktura tvrtke upisuje se u formu koja je podijeljena vertikalno na dva djela. Pregled (1) i Detalji (2). Kao što vidimo, struktura tvrtke je prikazana kao stablo. Upisujemo šifru, Naziv organizacijske jedinice i Tip. U dio forme Detalj upisuju

Top