Kategorija: Matični podaci

Matični podaci tabličnog prikaza

Većina matičnih podataka se upisuje u forme koje imaju oblik tablice (grida). Te forme sadrže Naslovni red u kojem je opis kolona, i Redove tablice u koje upisujemo podatke. Kako upisujemo, mijenjamo ili brišemo podatke u neku od tablica matičnih

Poslovni partneri

Kako izabrati upis novog ili promjenu podataka na postojećem poslovnom partneru? Iz izbornika Matični podaci izaberite Poslovni partneri. Izgled forme kroz koju se upisuje, mijenja i pretražuju poslovni partneri (1) Pozivom podizbornika Poslovni partneri automatski smo u modu pretraživanja poslovnih

Definiranje ispisa i zaglavlja dokumenata

Prilagođavanje izvještaja i zaglavlja podrazumijeva dodatak nekog teksta na dokumente, u vidu nekih napomena koje su vezane uz poslovnu politiku tvrtke. Odnose se na dokumente iz modula Robno. Prilagođavanje izvještaja Modul na omogućava prilagođavanje izvještaja. Što to znači, najbolje se

Roba / Usluge

Izbor modula Roba/Usluga Iz glavnog izbornika [Matični podaci] – [Roba/Usluga] nude nam se tri moguća podizbornika: [Prikaži/traži], [Kategorije Roba/Usluga], [Mjere Roba/usluge]. Podizbornik prikaži / traži (1) Gornji dio forme nam omogućava upis kriterija pretraživanja (Skladište, Kataloški broj, Naziv, Dobavljač, Kategorija

Top