Prodaja

Ovaj dio aplikacije zadužen je za upravljanje artiklima i uslugama. Artikli se prate od njihovog ulaska u tvrtku, kretanja kroz organizacijske jedinice (skladišta), inventure i ostalih poslovnih procesa pa do njihove prodaje, tj. izlaska putem računa.

Slijedeći dokumenti su vam na raspolaganju:

Izlazni

 • Računi
  • Račun otpremnica
  • Tranzitni račun
  • Račun usluga
  • Maloprodajni račun
  • Maloprodajni račun + servis
 • Ponuda
 • Predračun
 • Otpremnica
 • Izdatnica

Ulazni

 • Prijemni list
 • Maloprodajni prijemni list

Međuskladišnice

 • Izdavanje međuskladišnica (skladište izdavanja robe)
 • Prijem međusladišnica (skladište primanja robe)
 • Pregled i preuzimanje nepreuzetih međuskladišnica (skladište primanja robe)

Ostali

 • Rezervacija
 • Početno stanje
 • Višak / Manjak – Inventura
 • Revers
 • Reversi bez povrata
 • Narudžba
 • Zapisnik o promjeni cijene

Neke od najtraženijih mogućnosti dokumenata

 • Različiti tipovi ispisa i prilagođavanje ispisa
 • Kopiranje stavaka (npr. ponuda u račun)
 • Unos različitih načina plaćanja istog maloprodajnog računa (npr. dio u gotovini, dio u kartici)
 • Izvoz izvještaja u PDF, Excel, JPG ili slanje putem e-mail aplikacije
 • Direktan ispis na pisač ili ispis s predpregledom
 • Prilagodba zaglavlja i podnožja po dokumentu
 • Grupiranje stavaka
 • “On the fly” unos stavaka
 • Napomene za svaku stavku
 • Automatsko širenje margina prema maksimalnim mogućnostima odabranog pisača
 • Prilagođavanje elemenata računa
 • Vodeni žigovi
 • Brzo i jednostavno storniranje dokumenata s mogućnošću djelomičnog storniranja

Artikli, usluge i rabati

 • Stablo kategorija (neograničen broj podkategorija i kategorija u istom nivou)
 • Svojstva (specfikacije) artikla moguće je definirati prema kategoriji, a ukoliko su neka svojstva definirana na nadređenoj kategoriji, ta svojstva su automatski dostupna i na svim podkategorijama.
 • Rabati se dodijeljuju klijentima za sve artikle ili po kategorijama ili vrijednostima koje zadate u specifikaciji artikla

Analiza i izvješćivanje

Sve informacije temeljene na ovim dokumentima dostupni su vam za daljnju analizu i izvješćivanje.

 • Razni oblici rekapitulacija i pregleda po: računima, klijentima, artiklima, skladištima, tipovima dokumenata, realizaciji, razlikama u cijeni (RUC)
 • Praćenje cijena obavlja se po prosječnoj ili nabavnoj cijeni
 • Zakretanje tablica, tj obrada podataka pomoću pivot tablica
 • Grafikoni: Line, Pie, Doughnut, Spline, Area, Radar, 2D i 3D prikazi
 • Izrada vlastitih izvještaja i prilagodba postojećih unutar aplikacije ili detaljnije putem dodatnog Report Designera