Prijem međuskladišnica

Preuzimanje međuskladišnica u prijemni list

media_1349870714351.png

Izborom Preuzimanje međuskladišnica u prijemni list, aplikacija nam na tražilici prikazuje (zelenom bojom) sve međuskladišnice koje nisu preuzete na skladište prijema robe. Naime, kada se kreira međuskladišnica, zapisom iste razdužuje se skladište sa kojega se roba skida. Roba kada stigne na odredište, mora kroz ovaj modul biti preuzeta na skladište koja prima robu.

media_1349871510706.png

Preuzetu međuskladišnicu možete korigirati (ako su npr. nakon prebrojavanja pristigle robe, konstatirano da ih nema 6 kom, kao što piše na MSKL nego 4 kom), korigiramo količinu koju zaprimamo na skladište. Provodimo je zapisom, izborom [F7 – Zapis].

Veza dokumenta

media_1349871921353.png

Na prethodnoj slici prikazana je kartica sa Temeljnim podacima, klikom na karticu Pregled veza, Vidimo shematski prikaz odnosa međuskladišnice (MSI) po kojoj je roba izašla sa nekog skladišta, i međuskladišnice (MSU) po kojoj ulazi na neko skladište. TmpMSU u ovom slučaju znači da MSU još nije zapisana.