Ostalo

Mogućnosti koje olakšavaju svakodnevnu uporabu

Rad s više tvrtki/obrta

Uz instalaciju baze podataka nalazi se dodatna aplikacija (skripta) koja će vas pitati za

  • Definiranje pretpostavljenih (default) parametara pri radu na strani servera
  • Automatsko širenje margina izvještaja prema maksimumu odabranog pisača
  • Izvoz ispisa u razne formate (PDF, Excel, Web, Jpg)

Sigurnost, prava pristupa i administracija

Windows ili SQL autentikacija

Pomoću konfiguracijskog parametra možete podesiti aplikaciju da prilikom svakog pokretanja pita korisnika za njegovo korisničko ime i lozinku ukoliko ne želite da korisnik automatski naslijedi korisničko ime postavljeno u operativnom sustavu.

Automatsko ažuriranje iz centralne lokacije

Baza podataka sadržava parametar minimalne verzije aplikacije koja je potrebna za povezivanje na nju, a uz taj parametar nalazi se i putanja do ažurne verzije nAppa za tu bazu. Ukoliko prilikom pokretanja nApp ima manju verziju od zahtjevane, pokrenuti će se nAppUpdater koji će iz dane putanje usporediti verzije svih datoteka i zamijeniti ih s novima. Ukoliko imate veliki broj korisnika koji koriste istu bazu podatak, time možete jednostavno i brzo svima postaviti novu verziju aplikacije.

Grupiranje skupina korisnika sa sličnim pravima

Unutar aplikacije moguće je dodijeliti svakog korisnika u grupe te zatim tim grupama dodjeljujete prava pristupa. Za veliki broj korisnika ova mogućnost uvelike olakšava upravljanje pravima. Prava možete dodijeliti prema određenim mogućnostima aplikacije, određenim formama i izvještajima ili organizacijskim jedinicama. Za svaku organizacijsku jedinicu možete odrediti pravo na pregled ili i na rad unutar te organizacije.