Računovodstvo

Jednostavno i brzo knjiženje

 • Upravljanje knjigovodstvenim računima (kontni plan)
 • Napredne sheme knjiženja robnih dokumenata
 • Automatske kontrole unosa koje smanjuju mogućnost slučajnih pogrešaka unosa
 • Jednostavno pretraživanje knjiženja
 • Zatvaranje i otvaranje knjiženja

Poslovne knjige

 • Jedinstveni unos podataka kroz sve knjige
 • Jednostavna izrada i definiranje sadržaja pomoćnih knjiga
 • Bez potrebe za višestrukim unosom knjiženja u pomoćne knjige, ubrzava se cjelokupni proces

Temeljna financijska izvješća

 • Analitika poslovnih partnera
 • Ispis otvorenih stavaka (IOS)
 • Bilance
 • Ulazni računi (URA) / Izlazni računi (IRA)
 • Struktura naplate
 • Opomene i obavijesti o dugovanju

Obračun kamata

 • Upravljanje izdanim obračunim
 • Definiranje stopa prema periodu
 • Izračun kamata prema zadanim parametrima

Putni nalozi / Virmani

 • Preuzimanje izvoda s internet bankarstva ili Fininih servisa
 • Inteligentno predviđanje rasporeda stava izvoda po kontima na temelju prethodnih unosa
 • Izrada datoteka za grupni nalog
 • Ispis HUB obrasca

Osnovna sredstva

 • Unos, pregled i grupiranje osnovnih sredstva
 • Definiranje različitih stopa amortizacije po grupama osnovnih sredstava
 • Obračun amortizacije
 • Automatizirano knjiženje obračuna

Blagajna

 • Vlastoručno podešavanje početnih stanja, konta, vrsti knjiženja i ostalih parametara svake blagajne
 • Ispisi uplatnica/isplatnica i blagajničkih izvještaja
 • Automatizirani prijenos u knjiženje